Innsikt

Forslag til statsbudsjett 2021

Foreslåtte endringer i skatteregler i forslag til statsbudsjett 2021 (kilde: Finansdepartementet)  Skatt på inntekt for personer     Redusere trinnskatten med 0,2 prosentenheter i trinn 1 og...
Les mer