Koronaflytting kan gi skattesmell

Rekordmange melder flytting til hyttene sine, melder skatteetaten. Tax & Legal vil advare mot å melde flytting uten videre. Formuende risikerer å betale mer formuesskatt, og flytting kan utløse skatt på gevinst ved boligsalg.

Grunnen til flytteviljen er koronaforbudet som nettopp ble innført. Mange i karantene eller permisjon ønsker å bruke hyttene sine, men hyttekommunene har begrenset ambulanse- og sykehuskapasitet. «Koronaforskriften» forbyr deg nå å overnatte på hytte i en annen kommune enn der du er folkeregistrert. (Hvis du ikke er i karantene og har et familiemedlem/bofelle el.l. i isolat hjemme). Hytteforbudet gjelder foreløpig til og med 13.4.20, i praksis til over påske.

Bolig er skattepliktig formue. Skatteverdien av bolig fastsettes ved å gange areal med kvadratmetersats. Kvadratmetersatsen settes til en prosentandel av kvadratmeterpris. Denne andelen er bare 25% for bolig som du bor i (primærbolig), og hele 90% for bolig som du ikke bor i (sekundærbolig). Din bolig beskattes altså vesentlig hardere, dersom du flytter til hytta. Og hytta  beskattes lavt fra før (maksimalt 30% av markedsverdi). Derfor bør du tenke deg om før du flytter. For 2020 beskattes du uansett i den kommunen du var bosatt i den 1.1.20. Flytter du nå, så påvirker det ikke formuesskatten før tidligst for 2021. 

Men husk at flytting også kan medføre gevinstskatt på salg av boligeiendom. Du kan slippe å betale gevinstskatt på salg av bolig som du har eiet i ett år, og bebodd i minst ett av de to siste årene. Flytter du til hytta så risikerer du dermed å betale skatt av et ellers skattefritt salg. 

Angrer du nå på at du har meldt koronaflytting? Da kan du trøste deg med at skatteetaten ikke godtar hva som helst: Rene papirflyttinger vil bli avvist. Du anses bosatt i den kommunen hvor du har ditt virkelige hjem. Bor du plutselig på hytta kun pga korona eller annet, så vil flyttemeldingen sannsynligvis ikke bli godkjent.

Vurderer du faktisk å flytte? Da må du huske at det ikke nødvendigvis er lov å bruke hytta som helårsbolig. Videre må du sjekke konsesjonsregler og andre reguleringer som gjelder for din hyttekommune.

Våre nettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.