Flere kan redusere utbytte

DNB utsetter årets utbytte til senere i år. Tax & Legal Advokatfirma minner om at flere bedrifter kan utsette, redusere, eller omgjøre foreslått utbytte. Husk da å gjøre det i tide, og på riktig måte.

Det må skilles mellom to perioder: 1) Fra styrets forslag og frem til generalforsamlingens vedtak, og 2) fra generalforsamlingens vedtak og frem til utbyttet er utbetalt til aksjonærene.

Kort om disse periodene, og litt om skatten ved endring:

1) Fra styrets forslag til gyldig vedtak:
Det er styret som foreslår utbytte. Styret kan selv utsette eller endre sitt forslag, inntil det er vedtatt. Styret i DNB kunne utsette foreslått utbytte, fordi det ikke var vedtatt enda.

2) Fra vedtak til utbetaling:
Børsnoterte foretak: Et vedtatt utbytte er endelig og betales til den som eier aksjen når utbyttet vedtas. Samme person beskattes for utbyttet. Etter vedtaket handles aksjen på børs uten utbytte. Det vil si at børskursen justeres. For børsnoterte foretak er det derfor ingen vei tilbake når utbytte er vedtatt.

Hva så med unoterte foretak? Vi mener at aksjonærene i unoterte bedrifter gyldig kan endre sitt vedtak med vanlig flertall. Dette kan skje inntil utbyttet er utbetalt. Det gjelder da to vilkår: 1) Aksjen kan ikke være omsatt uten utbytte (da ville selger ha solgt aksjen for billig). 2) Det må foreligge særlige grunner. For eksempel usikker drift pga korona.

Hva skjer med skatten? Normalt beskattes eieren for utbytte så snart det er vedtatt. Skatten må betales for hele det vedtatte beløpet, selvom utbyttet senere endres. Men Skatteetaten lovte den 31.3.20 at “omgjort” utbytte i 2020 ikke skal beskattes. Eierne slipper altså skatt selvom utbyttet er vedtatt, hvis de senere omgjør vedtaket. Utbyttet må da omgjøres på riktig måte innen året er omme. Tax & Legal Advokatfirma mener at eierne også må slippe skatt på reduksjon av vedtatt utbytte. Det må altså være mulig å omgjøre deler av vedtatt utbytte, med effekt for skatten.