Vil koronastøtten redusere skattefradrag? Og hva med gjeld som blir ettergitt?

Regjeringen foreslår kontantstøtte til bedrifter i nød. Støtten skal bøte på økonomiske skader som følge av korona. Vi lurer på hvordan skatten blir. Kommer slik støtte til å påvirke bedriftens fradrag fremover?

Støtten vil nok ikke medføre mer skatt direkte. Vi mener at støtten heller ikke bør redusere fremførbart underskudd. (Skattefradrag senere, fordi man ikke får brukt det i år). Bør man samtidig revurdere reglene om ettergivelse av gjeld?

Privat rydding av gjeld kan også hjelpe noen bedrifter. Typisk i form av ettergivelse. En kreditor vil da slette gjelden, helt eller delvis. Ettergivelse av gjeld er ikke skattepliktig inntekt for debitor. Men det ettergitte beløpet reduserer fremførbart underskudd. Kanskje bør det vurderes å fjerne denne regelen. Da vil ettergivelse kunne bli en farbar vei for flere bedrifter.