Skattemeldingen 2019: Har du gjort noe i gråsonen?

Har du betalt en regning, og lurer på om du kan kreve fradrag for den? Er du usikker på om en inntekt er skattefri? Tolk reglene i beste mening for deg selv. Men husk å opplyse om alt som har skjedd. Ellers kan det bli dyrere enn nødvendig.

Hva gjorde du i 2019 som kan bety noe for skatten? Og hvordan skal det føres i skattemeldingen? Gjør gjerne det som lønner seg for deg, eller for bedriften. Men er du i tvil så er det viktig at du forklarer alt i et vedlegg til skattemeldingen. For da betaler du bare skatten, hvis det viser seg at Skatteetaten er uenig med deg. Du bør unngå å ta feil uten å sende et vedlegg. Da kan du bli straffet med tilleggsskatt eller fengsel.

I vedlegget må du beskrive alt du har gjort, og hvordan du har tenkt. (Altså begrunne at det du har gjort, ikke utløser skatt). Da har etaten fem år på seg, til å si at du tok feil. Etter disse fem årene er det for sent for skattefuten å si at du skulle ha betalt mer skatt.

Glemmer du derimot vedlegget så kan du bli straffet med tilleggsskatt oppå vanlig skatt. Og enda verre hvis du har vært ekstra “slem” (grovt uaktsom). Da risikerer du skjerpet tilleggsskatt, eller til og med bot og fengsel. Dessuten får etaten hele ti år på seg, til å kreve mer skatt.

Så: Vedlegg til skattemeldingen gir deg 1) lavere risiko for tilleggsskatt og 2) bedre søvn i fem år.

Mange har mottatt en helt ny form for skattemelding for 2019. Husk da å laste opp vedlegg etter angitt instruks. Og husk at vedlegget må sendes inn for alle involverte. Det holder ikke å sende vedlegg for selskapet, hvis eieren også vil støtte seg på det.

Til slutt: Er det noe du ønsker å gjøre i 2020? Gjelder det store beløp og du er usikker på skatten, så bør du søke om forhåndsuttalelse (“BFU”). Da har du et klart svar til du må levere skattemeldingen for 2020.