Testament for samboere uten barn – tips ved bruk av gratis mal

Eier du bolig sammen med en som du ikke har barn med? Samboere uten felles barn har ingen arverett. Uten testament er det avdødes familie som arver. Har du ikke egne barn så er det altså dine foreldre, søsken, nieser/nevøer osv som vil arve din del av boligen.

Mai 2020, Monica Jotun

Mange barnløse samboere ønsker å testamentere alt de eier til hverandre. Det er mange maler for testament som kan lastes ned gratis på nettet. Ved å bruke slike testamenter kan dere gyldig testamentere alt dere eier til hverandre. Men det er noen ting dere da bør tenke på. Her er tre spørsmål for samboere uten barn, som ønsker å testamentere alt til hverandre:

1: Hvem skal arve hvis dere ikke bor sammen lenger? 

Det er ikke sikkert at dere ønsker hverandre godt hvis det blir slutt. Da er det viktig at dere heller ikke arver hverandre. 

Det er mulig å endre testamentet etter et samlivsbrudd, ved å opprette et nytt testament. Men det sikreste er å sette som vilkår for arv, at dere fortsatt er sammen. Og så ramse opp hvem som skal arve dere, hvis det er slutt når den ene dør. Setter dere bare samliv som vilkår uten å ramse opp arvinger, så er det familien som arver (foreldre, søsken, søskenbarn osv).

2: Hva skal skje med investeringene?

Det er ikke sikkert at din samboer ønsker, eller egner seg, til å overta investeringene dine. Eller familieformuen. Da kan det være ønskelig å bestemme i testamentet at aksjene i investeringsselskapet skal gå til søsken, søskenbarn el.l. Noen er også pålagt å testamentere aksjer i familieselskapet videre til egen familie. Dette kan være bestemt i gavebrev, testament eller aksjonæravtale. 

3: Hva skal skje når sistemann dør? 

Ved å arve hverandre så forskyver dere verdier. Bestemmer dere ikke noe så vil hele arven, etter både førstavdøde og lengstlevende, gå til lengstlevende sin familie. Eventuelt (også) til lengstlevendes nye ektefelle, hvis lengstlevende har giftet seg på nytt. (Mange ønsker å begrense arven til nye ektefeller i testamentet. Lengstlevende må da huske å opplyse sin nye ektefelle om dette, helst skriftlig.)

Dere bør også bestemme hvem arven skal gå til, når lengstlevende dør. For eksempel at alt skal deles likt mellom førstavdødes og lengstlevendes familier. Eller at aksjer i førstavdødes holdingselskap skal gå til førstavdødes arvinger. Noen ønsker også å fordele (deler av) formuen på veldedige organisasjoner etter eget ønske.

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.