Gode gaver bør gi større skattefradrag!

Frivillige organisasjoner sliter, særlig i disse tider. I Norge får du fradrag med inntil kr 50 000 for pengegaver over kr 500 til visse frivillige organisasjoner («gode gaver»). Vi mener det er grunn til å øke rammen for skattefradrag på gode gaver.

Mars 2020, Monica Jotun

Gode gaver gir altså fradrag på skatten i Norge, men bare innenfor visse grenser. I noen land er det en selvfølge at fradrag gis med ganske store beløp. I Norge får du kun fradrag med inntil kr 50 000 per år totalt, for slike gaver. Med dagens skattesats på 22% kan personer og bedrifter spare maksimalt kr 11 000 i skatt hvert år. Ønsker du å gi større gaver med rett til fradrag så må det være nær sammenheng mellom gaven og skattepliktig inntekt. Men du slipper i hvert fall å betale utbytteskatt først, ved at bedriften din kan gi gaven direkte. Så lenge du ikke oppnår fordeler på noen måte.

I andre land, som eksempelvis Storbritannia, USA og Belgia, er grensene for fradrag betydelig høyere. Dessuten er rammen gjerne angitt som en prosent av brutto inntekt.

Hvorfor denne forskjellen? I Norge så mener man at staten best forvalter midler til helse, frivillighet, omsorg og kultur. Ved å heve grensene for fradrag så mister staten 22% skatt på eventuell økning i gaver. Skatt som ellers ville ha gått til en pott som staten forvalter.

Til gjengjeld så ville resterende 78% av økningen ha blitt brukt på gode formål. Ofte på bekostning av givernes egen vinning. Kanskje flere penger hadde gått til gode formål. Riktignok er det et krav at mottakeren står på listen over ca. 600 organisasjoner, som også må godkjennes av staten. Slik sett går gavene uansett til formål som staten ønsker å støtte. Men giverne kunne samtidig ha fått en bedre følelse av godhet, valgfrihet og kontroll, enn de oppnår ved kun å betale skatt. Rett og slett større giverglede.

Vi mener det bør vurderes å gi økt fradragsrett for gode gaver.