Mal for fremtidsfullmakt – tre tips

Blir du bevisstløs, dement, eller ellers ute av stand til å gjøre rede for deg, så skal Fylkesmannen «passe på» dine verdipapirer verdt mer enn ca. 200 000 kroner (hvis ikke din ektefelle eller samboer oppnevnes som verge). Fylkesmannen kan da selge dine aksjer og fondsandeler, og plassere pengene i bank[1]. Og leie ut huset. Uten hensyn til skatt, avkastning, eller egenbetaling på hjem. 

Hvis du da ikke har gitt ansvaret til noen andre. I en fremtidsfullmakt.

Du kan gi fremtidsfullmakt til din kjære, dine barn, eller til en god venn. Den vil bare gjelde hvis du er så uheldig å bli dement eller lignende. Med en fremtidsfullmakt kan du sikre deg mot at Fylkesmannen «tvangsselger» og låser investeringene dine.

En mal for fremtidsfullmakt kan du laste ned gratis fra internett. Og det viktigste er at du stoler på den som får fullmakt til å passe på tingene dine (fullmektigen, den betrodde). Men en gratis mal tar ikke alltid hensyn til alle forhold. Husk da å stille deg selv disse tre spørsmålene:

  1. Skal den betrodde gi alt/ noe av det du eier til arvingene dine, når 
    • Fullmakten trer i kraft,
    • Det blir snakk om å innføre arveavgift igjen, eller
    • Du får plass på hjem med egenbetaling (hjemmet kan ta 85% av dine inntekter opp til ca kr 800 000)?

-Etter en fordelingsregel? Og på måten som koster minst skatt? Skal det pålegges særeie? Og kanskje egen verge for umyndige, for å unngå Fylkesmannen? Hvis noen skal få noe sammen, skal det pålegges sameieavtale, eller aksjonæravtale for å unngå krangel? Med hvilke rammer?

2. Skal den betrodde logge seg inn som deg på sosiale medier, e-post, telefon etc? 

-Isåfall for å slette alt, skrive beskjeder, eller ta vare på bilder? På hvilken måte?

3. Hvem skal styre med investeringene dine (for eksempel som styreleder i selskapet ditt) mens du fortsatt lever?

-Og hvor skal de plasseres (for eksempel hos et forvaltningshus, hvis bankrenten er lav)?

Juli 2020, Monica Jotun

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.


[1] (Tvungen plassering i bank er trolig i strid med en FN-konvensjon som Norge har tiltrådt, og som gir alle mennesker rett på lik mulighet til avkastning på egne verdier). Om mulig skal du få si din mening før slik plassering finner sted. Fylkesmannen er likevel ikke bundet av din mening, dessverre.)