Kommer arveavgiften tilbake?

Om arveavgiften kommer tilbake, er ikke så sikkert. Vi vet ikke om det vil skje i det hele tatt. Vi vet ikke om det vil skje til neste år. Men eier du noe i tillegg til bolig, så ønsker du kanskje å overføre det nå. Mens det enda er gratis.


Ikke fordi du vil unndra midler fra fellesskapet. Men fordi du først betaler skatt av lønn og overskudd, så formuesskatt, og attpåtil utbytteskatt for å betale formuesskatten! Skal barna dine i tillegg betale arveavgift?


Å gi bort noe mens du lever kan i seg selv gi glede. Kontroll på selskapet kan du like fullt beholde. Og pensjon livet ut. Og bruksrett til hytta.


Derfor vil du gi bort så mye som mulig mens du lever. -Til de som uansett skal arve deg. Vi kaller det generasjonsskifte. En kontrollert og planlagt overføring til de som skal overta dine ting.


Og da er det bare å sette i gang? Vel, det er en del ting som bør tenkes igjennom (og derfor velger noen å ta med advokaten på familieråd):


� Hvor ung og sprek er du? – Hvor mye trenger du for å leve godt resten av livet?


� Er du enslig/samboer/gift/enke? -Hvor mye kan du egentlig gi bort?


� Har du barn/særbarn/stebarn/svigerbarn/barnebarn? -Hvor modne er de, hvilke evner og ønsker har de, og hvordan er ditt forhold til dem? -Bør du lage et morselskap som kan deles mellom barna? -Bør du selge bedriften og heller gi bort penger?


Hva kreves av en gave nå, for å unngå arveavgift senere? Beholder du bruksrett eller stemmerett så kan staten si at gaven ikke er gitt. Da blir det likevel arveavgift når du dør. Vi vet ikke hvordan nye regler vil se ut, men hovedregelen er klar: Staten skal godta dine gaver som gitt, for eksempel gavebrev. Overfører du eiendom og aksjer uten at du beholder noen rettigheter, så bør det alltid respekteres. Målet med gavebrev blir da å beskytte arvingen mot kreditorer, fylkesmannen og grådige ektefeller. Men fiktive gaver uten faktiske følger kan myndighetene se bort ifra. Ønsker du å beholde kontroll så gjelder det altså å være konkret og detaljert.


Hytte: Du kan gi bort hytte uten dokumentavgift, ved bruk av panterett. Vil du ha rett til å bruke hytta så bør du sikre fordeling av kostnader, vedlikehold og bruk. Jo større rett du selv beholder, dess viktigere er det å argumentere godt. Du bør ikke ha rett til å bruke hytta i mer enn fire uker årlig.


Aksjer: Aksjer uten stemmerett kan du lage allerede idag, uten særlig kostnad. Du kan også åpne for rett til større utbytte på aksjene som du beholder. Du kan også redusere utbytte på barnas aksjer. Men om utbytte skal begrenses fast så bør det begrunnes, og kanskje oppveies.


Husk at det fort blir krangel når flere skal eie et selskap eller landsted sammen. Derfor bør du kanskje pålegge en sameieavtale eller aksjonæravtale.


Ikke minst: Husk alltid å vurdere skattemessige følger, før du gir bort noe. Da endrer du kanskje planen underveis!

September 2020, Monica Jotun


Denne siden er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.