USIKKER PÅ SKATTEN?

Vurderer du å gjøre noe, men er usikker på om det blir skatt på det? Før du gjør det kan det være lurt å spørre skattekontoret. Og har du allerede gjort noe du er usikker på, så husk å opplyse om alt i et vedlegg. Ellers kan det bli dyrere enn nødvendig.
Tenker du å gjøre noe som kan bety mer skatt? Eller ønsker du kanskje å gjøre noe du mener bør være skattefritt?

Gjelder det store beløp og du er i tenkeboksen, så bør du søke om en bindende forhåndsuttalelse (BFU) FØR du gjør noe. Da har du et klart svar til du må levere skattemeldingen. Svaret skal gjelde i 3 år. Det fine er at svaret du får, bare binder skattekontoret. Men vær rask: Du får svar innen 3 måneder (4 uker for enklere spørsmål).

Velger du ikke å følge svaret du får, så er det viktig at du forklarer alt i et vedlegg til skattemeldingen. For da betaler du bare skatt og renter, hvis det viser seg at Skatteetaten er uenig med deg. Glemmer du derimot vedlegget så kan du bli straffet med tilleggsskatt oppå vanlig skatt. Og enda verre hvis du har vært ekstra “slem” (grovt uaktsom). Da risikerer du skjerpet tilleggsskatt, eller til og med bot og fengsel. Dessuten får etaten hele ti år på seg, til å kreve mer skatt.

I vedlegget må du beskrive alt du har gjort, og hvordan du har tenkt. (Altså legge frem fakta, og begrunne hvorfor det du har gjort, ikke utløser skatt). Da har etaten fem år på seg, til å si at du tok feil. Etter disse fem årene er det for sent for skattefuten å si at du skulle ha betalt mer skatt.

Så: Vedlegg til skattemeldingen gir deg 1) lavere risiko for tilleggsskatt og 2) bedre søvn i fem år. Har du allerede levert skattemeldingen uten vedlegg? Det er ikke for sent: Det er bare å laste opp vedlegget i Altinn, før skattekontoret begynner å spørre deg om saken. Og husk at vedlegget må sendes inn for alle involverte. Det holder ikke å sende vedlegg for bedriften, hvis du som person også vil støtte deg på det.

Spørsmål? Ring oss!

September 2020, Monica Jotun

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.