Endre aksjekapitalen for å spare skatt?

Har aksjeselskapet ditt falt i verdi i år? Da bør du vurdere å endre kapitalen i høst, hvis du betaler formuesskatt.

Formuesskatt for 2020 betales først og fremst av dine verdier ved årets slutt, altså den 31. Desember 2020. 

Men unoterte (ikke-børsnoterte) aksjeselskaper har typisk ikke laget regnskapet for 2020, når aksjonæren må levere sin skattemelding i april 2021. Verdien av unoterte aksjer skal derfor baseres på verdien ved årets begynnelse, den 1. Januar 2020. Verdien settes altså nærmere halvannet år før skattemeldingen skal leveres. Vanligvis er dette rimelig, siden verdiene er ment å skulle vokse. Men du lider ved store utbytter og/ eller verdifall i løpet av året. Da blir du beskattet av formue som ikke lenger fins i selskapet. Hvis du for eksempel har tapt på investeringer i løpet av året. Og hvis verdifallet skyldes utbytte, så blir du faktisk beskattet to ganger for samme formue (fordi du i tillegg blir beskattet for pengene du har tatt ut, om du ikke har brukt dem opp innen 31.12.20). 

Løsningen er å endre aksjekapitalen: Unoterte aksjer skal likevel verdsettes 31.12.20, hvis aksjekapitalen er forhøyet eller satt ned i løpet av året (eller selskapet har gjennomført visse fusjoner). Kapitalen må endres ved innbetaling eller utbetaling, som ikke er symbolsk. Dersom selskapet blir verdt for eksempel kr 2 millioner mindre ved årets slutt enn ved årets begynnelse, så kan man spare skatt med kr 17 000 (0,85%) ved å endre aksjekapitalen. For eksempel fordi omsetningen har falt, eller man har tatt ut utbytte.

Motsatt vil det ikke lønne seg å endre aksjekapitalen, hvis selskapet ligger an til å bli verdt mer ved årets slutt enn ved årets begynnelse. For eksempel fordi det har solgt en eiendel med stor gevinst. 

Husk at en kapitalnedsettelse med utbetaling krever seks ukers frist for kreditorene, fra den er registrert. Derfor må kapitalnedsettelser vedtas, revisorbekreftes og meldes elektronisk til Foretaksregisteret innen 20. oktober. 

Kapitalforhøyelser må vedtas, bekreftes og meldes før 12. desember, for å bli registrert før nyttår. 

Og ikke minst: Før noe vedtas bør mulige skattemessige, selskapstekniske og familiære forhold vurderes.

September 2020, Monica Jotun

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.