Lag ektepakt selv – Tre tips

Hvis du blir skilt og ikke har ektepakt, så er hovedregelen at alt dere eier skal deles på to. Det er to ting som eventuelt kan trekkes fra («skjevdeles»): Det ene er verdier som klart kan tilbakeføres til noe du eide før du giftet deg. Det andre er verdier du kan bevise at du har mottatt som arv eller gave.

Men det er strenge krav til bevis for at disse verdiene fortsatt er i behold ved en eventuell skilsmisse. Dessuten får du ikke krav på selve gjenstanden. En ektepakt kan gi deg enerett på dine egne ting og avkastningen av disse, eller det som kommer i stedet for dette. Derfor velger mange å opprette ektepakt.

Ektepakt er et skjema som kan lastes ned gratis på internett. Dere signerer sammen med to myndige vitner og sender det til Ektepaktregisteret. Her er våre tre tips til utfylling av skjemaet:

#1: Helt eller delvis særeie.

Ved å opprette ektepakt kan du sørge for særeie, slik at du slipper å bevise hva/ hvem eiendelene stammer fra. Dere kan krysse av for fullstendig særeie, som betyr særeie på alt dere eier og tjener under ekteskapet. Da må alt fordeles etter hvem som eier hva. Dette kan medføre konflikter. Da er det kanskje bedre å krysse av for delvis særeie, og så ramse opp tingene i et eget punkt.

#2: Likedeling av felleseiet.

Mange som har delvis særeie tror at resten av formuen automatisk skal deles likt. Som nevnt over kan det tenkes at deler av felleseiet, likevel skal deles skjevt. For å unngå tvil rundt delingen av felleseiet så kan dere krysse av for at felleseiet skal deles likt.

#3: Uskiftet bo med særeie.

Mange glemmer at man også kan skilles ved død. Det som avdøde har særeie på, skal da utbetales direkte til barna. Dette kan medføre at den som sitter igjen ikke bare sørger, men også sliter økonomisk. Løsningen er å avtale at den som lever lengst, kan sitte i «uskiftet bo» med særeie. Da vil ikke barna arve særeiet, før begge har gått bort.

Husk at eventuelle barn fra tidligere forhold må gi skriftlig samtykke til å vente med arven. Det samme gjelder den du eventuelt har fått tingen fra, hvis giveren har pålagt særeie i gavebrev.

September 2020, Monica Jotun

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.