Hvorfor overføre hytta til barna, uten å betale dokumentavgift?

Oktober 2020, Monica Jotun

Mange foreldre ønsker å gi bort hytta nå, av redsel for ny arveavgift. De vil da lage gavebrev, som blant annet pålegger særeie. Samtidig vurderer de å tinglyse et skjøte til barna, for å overføre hjemmelen. Det koster 2,5% dokumentavgift til Staten. Men når foreldrene dør, så overføres hjemmelen uten dokumentavgift. Derfor virker det unødvendig å betale den nå.

Tinglysing av skjøte er et tilbud fra Staten, for blant annet å beskytte kjøper mot selgers kreditorer. Det er ikke forbudt å takke nei til dette tilbudet. Det er altså ikke påbudt å betale dokumentavgift. 

Så hvorfor tinglyse skjøtet likevel, slik at barna må betale dokumentavgift?

 • Fordi du har betalingsvansker, og vil beskytte barna mot dine kreditorer.
  • tinglysing gir beskyttelse mot tvangssalg.
 • Fordi det er upraktisk for barna å eie noe de ikke har hjemmel til, for eksempel i byggesaker.
 • For å unngå høyere grunnlag for avgift senere, hvis eiendommen stiger i verdi.
  • hvis du likevel kommer til å tinglyse skjøtet senere, for eksempel etter oppussing.
 • For at barna skal få lån.
  • noen banker krever tinglyst skjøte, for å gi lån til barna med pant i hytta.
 • Fordi det er vanskelig å begrunne på andre måter, at gaven er reell.
  • noen foreldre ønsker å ha rett til samme bruk som før. Myndighetene kan da komme til at det ikke er gitt noen gave, slik at det likevel blir arveavgift når barna arver hytta.

Og hvorfor overføre hytta til barna nå, uten å betale dokumentavgift?

 • Fordi du ikke misligholder dine lån.
  • tinglysing er primært en sikkerhet mot dine kreditorer.
 • Fordi dokumentavgiften kan forsvinne, før barna trenger hjemmelen (eksempelvis for å bygge).
  • blir dokumentavgiften i mellomtiden avskaffet, så er det surt å ha betalt den for tidlig.
 • For å utsette avgiften til den eventuelt blir nødvendig av praktiske hensyn, slik at barna kan ha nytte av pengene i mellomtiden.
  • et poeng med skatteplanlegging er å utsette offentlige gebyrer. I mellomtiden kan beløpet i stedet gi avkastning.
 • Fordi barna ikke trenger å belåne hytta.
  • har barna annen sikkerhet, så er det gjerne inntekten som begrenser lånerammen.
 • Fordi du faktisk gir fra deg rett til å bruke hytta, plikt til å vedlikeholde den, og lignende.
  • kommer arveavgiften tilbake, så skal den baseres på fakta. Gir du fra deg hytta med rettigheter og plikter til barna, så må myndighetene respektere dette. Selv om gaven ikke er tinglyst.

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.