3 skattefeller for redde rikinger

Februar 2021, Monica Jotun

Vi ser stadig at vanlige aversjoner får formuende folk til å betale for mye skatt. Her er noen av gjengangerne:

1. Frykt for å låne penger
Det er vanlig å være redd for å ha mye gjeld.

Mange er så redde for lån at de tar ut skattepliktig utbytte fra eget selskap, når de trenger ekstra penger. De betaler da 31,68% skatt, i stedet for å ta opp lån med kanskje 2% rente.

2. Frykt for å miste stipend fra lånekassen
Mange formuende har myndige barn, som på et tidspunkt skal arve verdiene uansett. Men flere foreldre venter med å overføre formue til studerende barn, fordi er redde for at barna skal miste stipend.

Det går rykter om at en ny regjering vil innføre arveavgift på arv og gave, fra tidligst i år. En del foreldre vil likevel vente med å overføre verdiene, til barna er ferdig studert. De risikerer da at barna må betale arveavgift når overføring en gang skjer. Arveavgiften kan bli vesentlig høyere, enn stipendet man kan tape (ca kr 50 000 pr år med for høy formue).

3. Frykt for å gå glipp av offentlig pensjon
Man må ikke nødvendigvis ta ut lønn fra eget aksjeselskap. Mange tar likevel ut en viss lønn (“etter boka”), for å opptjene trygderettigheter og pensjon.

Å ta ut lønn eller styrehonorar fra eget selskap kan koste mye unødvendig skatt. Særlig hvis selskapet ikke har skattepliktig inntekt. Skatt på lønn blir fort en dyr pensjonspremie, selv på nivåer med lav trinnskatt (under kr 650 000 i lønn pr. år). Har du oppsparte midler som dekker ytelser fra folketrygden, så kan det være lønnsomt å ta ut enda lavere lønn enn dette. Om du er så heldig å ha valgfrihet. Skatten du sparer kan du investere i din private pensjonspott. I motsetning til offentlig pensjon går din sparebøsse i arv, dersom du ikke rekker å bruke den opp.

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.