Forslag om økt utbytte- og formuesskatt fra 2022

Støre-regjeringen foreslår idag å øke oppjusteringsfaktoren for utbytte til 1,6. Dette innebærer en utbytteskatt på 35,2%.

Utbytteskatten forslås dermed økt med hele 3,52 prosentpoeng, uten forslag om å senke selskapsskatten. Med foreslåtte økning i utbytteskatt vil da total skatt på selskap og aksjonær økes med 2,8 prosentpoeng, til 49,5%. Marginalskatt på lønn foreslås likevel beholdt på 46,4%. Forslaget vil innebære at lønn og utbytte ikke lenger beskattes nøytralt. Tiden vil vise om dette forslaget blir vedtatt.

(Idag beskattes utbytte med 31,68%. Da lurer du kanskje på om det lønner seg å ta ut utbytte fra holdingselskapet nå, i tilfelle senere behov?

Ved å betale skatten ett år for tidlig vil du miste avkastningen på dette beløpet i ett år. La oss si at du vil ta ut kr 1 000 000 brutto, mens forventet risikojustert avkastning i selskapet er 7%.

Med regjeringens forslag vil utbytteskatten øke med 3,52 prosentpoeng. Da vil du spare utbytteskatt med kr 35 200 (3,52% av kr 1 000 000) på å ta ut utbytte ett år før økningen inntrer. På den annen side går du glipp av avkastning med 7% av skatten som betales for tidlig: Kr 1 000 000*dagens sats: 31,68% *7%=kr 22 176. Differansen her er (kr 35 200- kr 22 176) kr 13 024. Dette beløpet vil du, tilsynelatende, tjene på å forskuttere utbyttet.

Så kr 316 800 går da til å betale skatt med årets sats. Men hva skal du gjøre med resten av pengene inntil du trenger dem? Setter du dem i banken så mister du meravkastning over bankrente (la oss si 5,5 prosent av investert beløp etter skatt, dvs. 5,5%*kr 683 200), altså kr 37 576. Pluss at du går glipp av aksjerabatten for formuesskatt, hvis ikke forfall utsettes (p.t. 45%*0,85% av kr 683 200), dvs. kr 2 613,24.

Da blir dette regnestykket slik:

Fordel ved å forskuttere utbytte (netto etter tapt avkastning på årets utbytteskatt): kr 13 024
Tapt meravkastning ved å plassere kr 683 200 på bok i ett år: kr -37 576
Tapt aksjerabatt ved å ha pengene som fordring eller på bok: kr -2 613

=Kr -27 165 som du taper på å ta ut tidlig utbytte for å sette pengene i banken. Selv om utbytteskatten skulle øke med 3,52 prosentpoeng. Så ikke gjør noe forhastet. Vurder heller å la utbyttet stå som fordring, slik at selskapet får sin avkastning på veien.

Vi anbefaler uansett ikke å ta ut skattepliktig utbytte, dersom behovet kan dekkes med rimeligere kapitalkilder (slik som lån). Utbytte blir dermed siste skanse, skattemessig.)

Formuesskatt

Den nye regjeringen foreslår også økninger i formuesbeskatningen. Bunnfradraget for formuesskatt er forsåvidt foreslått økt til kr 1 650 000 fra 2022. Men dersom forslaget blir vedtatt vil også

-satsen for formuesskatt øke til 0,95%

-verdsettelsen på aksjer øke til 65%

-verdsettelsen på egen bolig øke til 50% på det som overstiger kr 10 millioner

-verdsettelsen av fritidsbolig oppjusteres med 25%

Du kan lese mer om skatteforslagene i tilleggsnummeret her: https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/tilleggsnummer/tilleggsnummer-til-statsbudsjettet-2022-skatter-og-avgifter/id2884562/

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.