Budsjettforliket 2022

Så kom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med sitt forhandlede forslag til statsbudsjett igår, 29. november 2021.

Ifølge Senterpartiet og SV ligger det blant annet an til å bli et nytt trinn 2 for formuesskatt med 0,15 prosentpoeng høyere sats. Flere samboerpar vil dermed få en ekstra grunn til å gifte seg, for å bli beskattet sammen for formue. Dessuten vil det bli ekstra interessant å gi forskudd på arv, for folk med store formuer.

Etter Solbergs budsjettforslag har Støre allerede økt enkelte skatter betydelig (til og med småsparerne må tåle høy aksjeskatt, men de er kanskje ikke «vanlige folk»). Og nå ser vi en ytterligere økning på øvrige områder. Totalen blir en økt belastning på alle fronter for våre personlige kunder. Her har du konturene av skattebudsjettet 2022:

Skatt på personinntekt (slik som lønns- og næringsinntekt):

-Trygdeavgiften reduseres til 8% på lønnsinntekt og til 11,2% på næringsinntekt, MEN:

-Trinnskatten får et nytt trinn 5 med en økning til 17,4% på personinntekt fra kr 2 000 000

-Trinnskattens trinn 3 og 4 gis både lavere innslagspunkt og høyere skattesats;

i) trinnskatt på inntekter mellom kr 643 800 og kr 969 200 (trinn 3) økes til 13,4%

ii) trinnskatt på inntekter mellom kr 969 200 og kr 2 000 000 (trinn 4) økes til 16,4%

Skatt på aksjeinntekter:

-Skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst økes til 35,2%

Skatt på formue:

-Bunnfradraget økes til kr 1 700 000, MEN:

-Formuesskatten økes til 0,95% på nettoformue mellom kr 1 700 000 og kr 20 000 000

-Formuesskatten økes til 1,1% på nettoformue fra kr 20 000 000

-Verdsettelsen av aksjer økes til 75%

-Verdsettelsen av egen bolig økes til 50% av verdi over kr 10 000 000

-Verdsettelsen av hytter oppjusteres med 25%

-Verdsettelsen av sekundærbolig økes til 95%

Områder som skal utredes, med sikte på å forebygge skatteflukt og ulikheter:

-Endring av reglene om NOKUS-beskatning og utflytting, med fokus på å sikre norske skatteinntekter

-Økning i skatt på eierinntekter

-Reduksjon av formuesrabatter, for å unngå lav verdsetting av dyre boliger

-Mulig plikt til å tinglyse eiendomskjøp, og dermed plikt til å betale dokumentavgift

Du kan lese mer om budsjettforliket her: https://www.senterpartiet.no/aktuelt/budsjettforlik-mellom-ap-sp-og-sv-2022/_/attachment/download/45587565-c9bf-49de-9905-162cd8f4dc42:452e123dce5bd058b37d78d5da989e35509a81a7/Budsjettforlik%20mellom%20APSP%20og%20SV%202022%20Tall.pdf

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.