Flytte aksjer til eget selskap?

Vi minner om at vi nærmer oss fristen for å flytte aksjer skattefritt i år. Den er nemlig i begynnelsen av oktober.

Før den tid skal du ha tid til å
-involvere neste generasjon, hvis aktuelt
-planlegge ønsket struktur
-stifte nye selskaper, om nødvendig
-få en verdivurdering, om nødvendig
-få samtykke fra eventuelle avtaleparter
-lage fusjonsbalanse
-varsle eventuelle ansatte
-lage selskapspapirer

Så ta gjerne en prat med din rådgiver i august!

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.