Endre selskapet i år? Husk fristen 10. oktober!

Har du bestemt deg for å gjennomføre fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling i år?

Vi minner om meldingsfristen i Altinn for å gjennomføre disse endringene i år. Den er nemlig 10. oktober. Og allerede 1. oktober for meldinger som sendes inn på papir.

Før den tid skal du ha tid til å

-få samtykke fra bank, medaksjonærer og andre avtaleparter
-innhente tall fra regnskapsfører/revisor
-lage selskapspapirer

Du kan lese mer om fristene her: https://www.brreg.no/nyhet/registrering-i-foretaksregisteret-innan-utgangen-av-2022/

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.