Topp 3 fradrag for formuende

20. april 2023

Det er tid for å levere skattemeldingen!

Skattekontoret får ikke med seg alle dine fradrag i skattemeldingen, selv om enkelte fradrag kan være foreslått på forhånd. Det er uansett viktig å kontrollere at alle inntekter og fradrag er med.

Her kommer 3 fradrag som er vanlige for våre kunder:

  • Finansutgifter
    • VPS-gebyr og plattformavgift
    • Betaler du noen for å passe på formuen? Da kan du trekke fra rådgivningshonoraret på skatten.
    • Utgifter til refinansiering og renter

  • Advokatregning betalt i 2022, for hjelp med skattemeldingen for 2021

  • Tap på obligasjoner, fond og aksjer realisert utenom aksjesparekonto

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat.

Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.