CAMILLA WIERMYHR - Samarbeidspartner

Camilla Wiermyhr, Advokat

Kontaktinfo

Advokat MNA / Partner

+47 986 57 907

Camilla@wiermyhr.no

Hovedarbeidsområder

 • Erstatningsrett
 • Personskade
 • Styreansvar
 • Forsikring
 • Arbeidsrett
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett og forbrukerrett
 • Håndverkertjenester
 • Boligrett
 • Fast eiendom og eiendomsutvikling
 • Bistandsoppdrag i straffesaker
 • Arveoppgjør
 • Fremtidsfullmakter og samboeravtaler
 • Samlivsbrudd/ skilsmisse og barnefordeling

CAMILLA WIERMYHR - SAMARBEIDSPARTNER

TLA Advokater samarbeider med advokat Camilla Wiermyhr. Camilla Wiermyhr har siden 1998 omfattende arbeidserfaring som advokat innen en rekke ulike fagfelt. Hovedtyngden av bistanden er relatert til personskadesaker og erstatningsoppgjør etter trafikkulykker, yrkesskader, voldshendelser med mer. Dette både som advokat hos ulike forsikringsselskap, men hovedsakelig som advokat for skadelidte/ klienter. Camilla har også hatt en rekke oppdrag som bistandsadvokat eller forsvarer ved blant annet alvorlige voldshendelser, drapssaker eller trafikkulykker med mer.

Camilla har også lang erfaring med de fleste privatrettslige tvister, slik som arbeidstvister, avtalerettslige problemstillinger, reklamasjoner ved kjøp for eksempel av bolig eller forbrukerkjøp, reklamasjoner knyttet til håndverkertjenester eller fast eiendom, arverettslige spørsmål eller rådgivning i forbindelse med skifte ved arv eller skilsmisse, barnefordeling o.l.

Videre har Camilla kompetanse innen eiendomsutvikling, entreprise samt avtalerett. Enn videre har Camilla prosedert tyngre styreansvarssaker, og har også erfaring innen massesøksmål og voldgift.

Arbeidserfaring

 • 2023 – d.d. Advokat og partner, Advokatfirmaet Briskerud & Wiermyhr DA
 • 2020 – 2023: Daglig leder, Hugin Bolig AS
 • 2016 – 2020 Advokat og partner, Advokatfirmaet Wiermyhr AS
 • 2014 – 2016: Advokat Advokatfirmaet Unneland AS
 • 2012 – 2014 Advokat i If skadeforsikring
 • 2004 – d.d. Advokat og partner i Advokatfirmaet Briskerud & Wiermyhr DA
 • 2000 – 2002: Advokatfullmektig Advokatfirmaet Heggen & Briskerud DA
 • 1998 – 2000 Gjensidige Forsikring, personskade