INGA KAASEN

Kontaktinfo

Advokat MNA / Partner (Dr. Philos)

+47 45050044

ik@taxlegal.no

Hovedarbeidsområder

 • Rådgivning
 • Tvisteløsning/prosedyre
 • Kontrakter
 • Patentrett
 • Varemerkerett
 • Opphavsrett
 • Arbeidstakeroppfinnelser
 • Lisensavtaler
 • Eierskap til teknologi, biologisk materiale, immaterialrettigheter
 • Forskningssamarbeid og annen forskningsjuss
 • Næringsmidler
 • Legemidler
 • Medisinsk utstyr
 • EU/EØS- rett
 • Fast eiendom
 • Håndverkertjenester
 • Reklamasjoner
 • Forvaltningsrett

INGA KAASEN

Inga har spisskompetanse på life science juss og intellektuelle rettigheter. Hun arbeider også på et bredere felt med blant annet avtaler, fast eiendom og reklamasjoner. Innenfor immaterialrett arbeider Inga særlig med avtaler og tvister som har å gjøre med eierskap til teknologi. Inga er spesialist på legemidler, medisinsk utstyr, EØS-rett og næringsmidler. Fra tiden før hun ble advokat har hun dessuten bakgrunn som forsker (Dr philos i bioteknologi). Inga arbeider hovedsakelig for norske og utenlandske innovative og teknologibaserte virksomheter.

Utdannelse

2008    Advokatbevilling

2005    Cand jur, Universitetet i Oslo

1995    Dr philos, Universitetet I Tromsø (Bioteknologi)

1985    Cand real, Universitetet i Oslo (Hovedfag i molekylær genetikk)

Arbeidserfaring

2019 –             Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner

2013 – 2019   Advokatfirmaet Nova DA, Partner

2010 – 2013   Advokatfirmaet Grette DA, Partner

2005 – 2010   Advokatfirmaet Grette DA, adv fullmektig, ansatt advokat, senioradvokat

1995 – 2001   Alpharmas fiskehelsevdeling, forsker

1985 – 1995   Norges Fiskerihøyskole/ Universitetet i Tromsø, forsker

Annet

Inga har blant annet avgitt ekspertuttalelse for Patentjegerne i NRK-programmet Brennpunkt.