MONICA WESSEL JOTUN

Kontaktinfo

Hovedarbeidsområder

    Skatt
    Arv/ juridisk family office
    Aksjer (selskapsrett)

MONICA WESSEL JOTUN

Utdannelse

  • 2021 – NATO elective course, FHS
  • 2011 – Executive MBA, BI
  • 2002 – Juridisk embetseksamen, UiO

Arbeidserfaring

2020 –   d.d.    TLA Advokater
2015 – 2019     Formue Advokater
2013 – 2014     Visma Advokater
2006 – 2012     KPMG Law Advokatfirma
2004 – 2006     Alminnelig advokatpraksis
2003 – 2004     Skatteetaten

Annet

Advokatbevilling: 2005

Instruktør på VIDEOCATION

Monica beskytter verdier gjennom skatterådgivning og arveplanlegging. Hennes hovedfelt er skatt, arv/familierett, og selskapsrett.

Monica er en sterk tilhenger av fastpris. Priser oppgis ved booking av samtale.

Monica hjelper særlig norske og utenlandske bedrifter med etableringer, vurdering av skatteplikt, uttak, aksjeklasser, splitt, spleis, kapitalendringer, fisjoner og fusjoner. Herunder trekantfusjon og konsernfisjon.

Monica bistår også personlige aksjonærer, for eksempel med omdanning, utbytte, arveplaner, gavebrev, utflytting, aksjonæravtaler og investeringer.

Monica holder kurs om skatt, generasjonsskifte og verdisikring i livskriser på Videocation.no

Du kan se tre av hennes kurs her (krever innlogging):

Innføringskurs-i-skatteplanlegging

“Hvordan selge bedriften skattefritt?”

Ektepakt, fremtidsfullmakt og testament for beginners

Monica is experienced within company law, succession planning and tax. She offers fixed prices.

The first phone conference is non-binding and free of charge.

Monica assists foreign people and businesses with

-establishments in Norway and review/planning of taxability,

-financing and investing

-re-organisations, exits, mergers and acquisitions.