SVEIN J. RUUD JOHANSEN

Kontaktinfo

Advokat (H) MNA / Partner

+47 918 17 856

srj@taxlegal.no

Hovedarbeidsområder

 • Eiendomsrett
  • Plan-og bygningsrett
  • Entrepriserett/byggekontrakter
  • Ekspropriasjonrett og skjønn
  • Avhendingsloven
  • Forbrukerkjøpslov og kjøpslov
  • Håndverkstjenesteloven
  • Bustadoppføringsloven
  • Infrastruktur
  • Tingsrett
  • Landbruksjus
   • Skjønn/verdsetting/takster
   • Odel
   • Forpaktningskontrakter
   • Overdragelse og generasjonsskifte

  Arverett

  • Testamenter
  • Booppgjør
  • Generasjonsskifte

  Immaterialrett

  • Patentrett
  • Varemerkerett
  • Opphavsrett

  Prosedyre

  • Tingrett og jordskifterett
  • Lagmannsrett
  • Høyesterett

SVEIN J. RUUD JOHANSEN

Svein har mer enn 25 års erfaring som advokat. Arbeidet består i det vesentlige i rådgivning og tvisteløsning innenfor rettsområdene fast eiendom, arverett og immaterialrett for en rekke bransjer. Han har lang erfaring som prosederende advokat og prosederer saker for alle rettsinstanser, også Høyesterett. Svein har styreverv i aksjeselskaper, organisasjoner og stiftelser samt forvaltning av legater og sekretariat for bransjeorganisasjoner. Han har oppdrag som bobestyrer ved offentlig skifte av dødsboer og som testamentsfullbyrder ved privat skifte. Praksisen er i hovedsak rettet mot små- og mellomstore bedrifter samt enkeltpersoner.

Utdannelse

2010   Møterett for Høyesterett

1984   Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2019 –             Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner

2014 – 2019   Advokatfirmaet Grette AS, Partner

2010 – 2014   Advokatfirmaet Grette AS, Managing Partner

1995 – 2010   Advokatfirmaet Grette AS, Partner

1993 – 1995   Advokatfirmaet Grette AS, ansatt advokat

1991 – 1993   Advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud, ansatt advokat

1989 – 1991   Flekkefjord tingrett, konstituert sorenskriver

1986 – 1989   Flekkefjord tingrett, dommerfullmektig

1985 – 1986   Skattedirektoratet, konsulent

Annet

Styreverv, forretningsfører og sekretariatfunksjon

Rangeringer:

 

Chambers Europe: Managing partner Svein Ruud Johansen continues to advise clients on patent litigation and the misuse of trade secrets. Clients appreciate his contacts and strong people skills.

IAM (Intellectual Asset Management) Patent 1000: The “thorough and professional” Amund Brede Svendsen and managing partner Svein Ruud Johansen “don’t play silly games with opposing counsel – they are very civil, which in the end makes them very effective advocates”.

Chambers Europe: Managing partner Svein Ruud Johansen is prominent in patent litigation. “He has authority in court and in meetings, a good network, comprehensive knowledge and the respect of peers” says a client.

Chambers Global: Managing partner Svein Ruud Johansen has a strong reputation for patent litigation, with particular focus on the pharma and life sciences sectors.