TORE KARLSSON

Kontaktinfo

Advokat MNA / Partner

+47 994 09 002

tk@taxlegal.no

Hovedarbeidsområder

  • Personbeskatning
  • Selskapsbeskatning
  • Inn- og utflytting
  • Utenlandsbeskatning/skatteavtaler
  • Etablering av norske datterselskaper av
    utenlandske selskaper
  • Generasjonsskifter, arv og skifte, fremtidsfullmakter
  • Selskapsrett
  • Leieforhold, fast eiendom

TORE KARLSSON

Tore har en omfattende, mer enn 35 års skattepraksis fra arbeid i Skatteetaten (Oslo ligningskontor og Skattedirektoratet), et av landets største revisjonsselskaper og et større advokatfirma. Han er rådgiver for innen- og utenlandske selskaper og personer, og har også en rekke styreverv. Tore har også langvarig erfaring med arv- og skiftesaker, herunder som testamentsfullbyrder ved private skifter – samt med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold ­– hovedsakelig utarbeidelse og revisjon av leiekontrakter, oppfølging av leiforhold og bistand til boligselskaper.

Utdannelse

1976 – Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring

2018 –            Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner

2000 – 2017   Advokatfirmaet Grette DA, Partner

1991 – 2000   Advokatfirmaet Glad Arnø Meyer & Co ANS, Advokat/Partner

1986 – 1991   Price Waterhouse Revisjon (nå PWC), Tax Manager

1985 – 1986   Skattedirektoratet, Kontorsjef

1983 – 1985   Oslo ligningskontor, Juridisk konsulent

1981 – 1983   Nordre Sunnmøre sorenskriverembete, Dommerfullmektig

1979 – 1981   Forbrukernes forsikringskontor, Advokatfullmektig

1978 – 1979   Statens bygg- og eiendomsdirektorat, Juridisk konsulent

1976 – 1978    Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Juridisk konsulent

Annet

Faglærer og sensor i skatterett, Økonomisk college, revisorlinjen.

Skribentvirksomhet, artikler i Prosessindustrien, IngeniørNytt, Moderne Produksjon, Bladet Bil, Bladet FirmaBil, Fiskaren, Eiendomsmegleren, Revisjon og Regnskap m.v..

Eksterne og interne kurs i skatterettslige emner.