Fagområder

Skatt og selskapsrett

Oppstart av ny virksomhet, igangsettelse av nye prosjekter, restruktureringer mm vil svært ofte ha avgiftsmessige konsekvenser. Det er viktig at dette utredes og avklares før oppstart slik at en kan gjøre nødvendige tilpasninger og forberedelser slik at dette håndteres på korrekt måte.

Merverdiavgift og særavgifter

Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst

Arv, skifte og forvaltning

Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst Tekst

Fast Eiendom og entreprise

Vi yter rådgivning og tvisteløsning innenfor  fast eiendom for en rekke bransjer. Våre kunder er i hovedsak små- og mellomstore bedrifter samt enkeltpersoner.

Patent, opphavsrett og life science

Vi har spisskompetanse innen rådgivning /kontrakter/tvister om eierskap til teknologi, åndsverk, varemerker og know how, alle bransjer. Vår kompetanse er særlig spisset mot life science juss (mat-, legemiddel- og biotek). Vi mener å være det eneste advokatfirma i Norge som har en patent- og life science-advokat med doktorgrad.

Kontraktsrett og prosedyre

Vår nettside er under oppdatering. Her kommer mer informasjon.

Her kommer deres tekst... Her kommer deres tekst... Her kommer deres tekst...