Arv, skifte, forretningsdrift og forvaltning

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med arv og skifte. Dette innebærer blant annet planlegging av generasjonsskifte, samt utforming av ektepakter, testamenter, uskiftesamtykker og fremtidsfullmakter.

Vi bistår også med selve gjennomføringen av skiftet etter et dødsfall, som bostyrer eller testamentsfullbyrder.

I tillegg har vi oppdrag som innebærer forvaltning av legater eller mer direkte forretningsførsel.

Kontaktperson