Fast eiendom, entreprise

Vi bistår både selskaper og enkeltpersoner innen et bredt spekter av saker knyttet til fast eiendom. Dette vil være i forbindelse med eiendomsutvikling og byggekontrakter (entreprise/NS-kontraktene) samt de offentligrettslige sakene i forbindelse med Plan- og bygningsrett. Kontraktsretten/avtaleretten er sentral i nær sagt alle slike saker. Dette være seg kjøp og salg, oppføring av bolig- og næringsbygg, rådgiverkontrakter, leiekontrakter, forpaktningskontrakter mv.

Vi har erfaring med utbyggingsavtaler, reguleringssaker, konsekvensutredninger, dispensasjoner, klagesaker, V/A, samt ekspropriasjons- og skjønnssaker.

Vår erfaring omfatter også områder som tomtefeste, naborett, tinglysing, hevd, servitutter, odel og sameier/eierseksjonssameier.

Kontaktpersoner

Inga Kaasen

Advokat MNA / Partner (Dr. Philos)

+47 450 50 044

ik@taxlegal.no

Audun Gjøstein

Advokat (H) MNA / Partner

 +47 920 13 504

ag@taxlegal.no