Kontrakter

Gode kontrakter er essensielt i forretningslivet og også ofte for privatpersoner, blant annet for å unngå etterfølgende tvister. Vi har lang erfaring med å utarbeide kontrakter på norsk og engelsk. Både enkle kontrakter om for eksempel kjøp, salg og leie, og de mer kompliserte som for eksempel avtaler om forskningssamarbeid, utbyggingsavtaler, og lisensavtaler.

Gode avtaler gir forutsigbarhet fordi de gjør det klart hvilke plikter og rettigheter partene har. Også dersom ting ikke utvikler seg som planlagt. Vi bistår med forhandlinger og kontraktsinngåelse, i tillegg til rådgivning vedrørende allerede inngåtte kontrakter.

Kontaktpersoner

Inga Kaasen

Advokat MNA / Partner (Dr. Philos)

+47 450 50 044

ik@taxlegal.no