Merverdiavgift og særavgifter

Vi kan bistå innenfor de fleste områder innen norsk merverdiavgift og særavgift. Aller helst gir vi råd allerede i forkant av planlagte handlinger. For eksempel i forbindelse med oppstart av ny virksomhet, igangsettelse av nye prosjekter, og/eller planlegging av restruktureringer. Vi  bistår også i forbindelse med avgiftsmessige problemstillinger i pågående virksomhet,  slik som med bokettersyn, etterberegninger, utarbeidelse av klage osv.

Vi har særlig kompetanse innenfor merverdiavgift/toll i forbindelse med internasjonal handel. Vi sørger for en helhetlig løsning, hvor både norske og utenlandske toll- og avgiftsmessige forhold må hensyntas.

Vi har også lang erfaring med å håndtere avgiftsmessige forhold i forbindelse med Due Dilligence-prosesser, samt håndtering av avgifter ved implementering av nye ERP-systemer.

Kontaktperson