Skatt og selskapsrett

Skatt bør vurderes i sammenheng med enhver overføring av verdier, både mellom bedrifter og private. Oppstart av ny virksomhet og nye prosjekter, reorganiseringer, immigrasjon og utvandring vil også ofte ha skatte- og avgiftsmessige følger.

Vi bistår bedrifter og privatpersoner med blant annet skatteplanlegging, forhåndsuttalelser (BFU), skattemeldinger, klagesaker, innflytting og utflytting.

Vi hjelper også familier som ønsker å videreføre verdier med fokus på skatt, dokumentavgift og arveavgift.

Videre jobber vi mye med aksjeselskaper. Våre oppdrag omfatter blant annet aksjonæravtaler, etableringer, aksjeklasser, utbytter, omdanninger, kapitalendringer, transaksjoner, fisjoner og fusjoner.