Skatt og selskapsrett

Skatt bør vurderes i sammenheng med enhver overføring av verdier, både mellom bedrifter og private. Oppstart av ny virksomhet og nye prosjekter, reorganiseringer, immigrasjon og utvandring vil også ofte ha skatte- og avgiftsmessige følger.

Vi bistår bedrifter og privatpersoner med blant annet skatteplanlegging, forhåndsuttalelser (BFU), skattemeldinger, klagesaker, innflytting og utflytting.

Vi hjelper også familier som ønsker å videreføre verdier med fokus på skatt, dokumentavgift og arveavgift.

Videre jobber vi mye med aksjeselskaper. Våre oppdrag omfatter blant annet aksjonæravtaler, etableringer, aksjeklasser, utbytter, omdanninger, kapitalendringer, transaksjoner, fisjoner og fusjoner.

Kontaktpersoner

Audun Gjøstein

Advokat (H) MNA / Partner

 +47 920 13 504

ag@taxlegal.no