Tvisteløsning og prosedyre

Vårt mål er alltid å finne løsninger utenfor rettssalene, men om det blir nødvendig har vi advokater med omfattende prosedyreerfaring som prosederer saker for alle domstoler (forliksrådet, tingrett, skjønnsrett, jordskifterett, voldgiftsrett,  lagmannsrett og Høyesterett).

I gjennomføringen av prosessoppdragene kombineres spesialkompetansen innen det enkelte juridiske fagområdet med erfaringen som prosederende advokat.

Kontaktpersoner

Inga Kaasen

Advokat MNA / Partner (Dr. Philos)

+47 450 50 044

ik@taxlegal.no

Audun Gjøstein

Advokat (H) MNA / Partner

 +47 920 13 504

ag@taxlegal.no