AUDUN GJØSTEIN

Kontaktinfo

Advokat (H) MNA / Partner

+47 920 13 504

ag@taxlegal.no

Hovedarbeidsområder

 • Transaksjoner – M&A.
  • Kjøp og salg av virksomheter og selskaper
  • Due diligence-prosesser
  • Selskapsstiftelse – Kapitaløkninger/emisjoner
  • Fusjoner/fisjoner
  • Omdanning fra ANS/enkeltmannsforetak til AS
  • Konserndannelse – reorganisering av virksomhet
  • Aksjonæravtaler
 • Selskaps- og næringsbeskatning
 • Generasjonsskifte/delvis generasjonsskifte, arv, skifte, fremtidsfullmakt
 • Styrearbeid
 • Entrepriser-avtaler og –tvister
 • Tvisteløsning og prosedyre
  • Forhandlinger
  • Mekling
  • Prosessoppdrag for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett

AUDUN GJØSTEIN

Audun har lang og solid erfaring med selskapsrettslige, skatterettslige og entrepriserettslige spørsmål. Han arbeider særlig med restrukturering av selskap og konsern, fisjon/fusjon, kjøp/salg av virksomheter, due diligence-prosesser, skatterådgivning/-klager/-prosesser, entreprisetvister og generasjonsskifter i tillegg til alminnelig kontraktsrett og generell forretningsjus. Audun prosederer saker for alle domstoler og er styremedlem/-formann i en rekke selskaper.

Utdanning

2004                           Møterett for Høyesterett

1985                           Cand jur, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2022 –                        Partner, Tax  & Legal Advokatfirma DA

2016 – 2022              Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA

1993 – 2016              Partner, Advokatfirmaet Seland DA

1986 – 1992              Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Simonsen & Musæus ANS

1985 – 1986              Førstekonsulent, Oslo Ligningskontor

1983 – 1984              Kampanjeleder for NRK’s TV-innsamling “Aksjon Amnesty -84”