KARIN TØMMERÅS VIK

Kontaktinfo

Advokat MNA / Partner

+47 911 83 350

ktv@taxlegal.no

Hovedarbeidsområder

  • Merverdiavgift
  • EU VAT
  • Særavgifter
  • Toll

KARIN TØMMERÅS VIK

Karin har omfattende skatte- og avgiftspraksis fra arbeid i Skattedirektoratet, Esso Norge AS og Ernst & Young TAX. Karin jobbet i Ernst & Young som advokat og rådgiver i avgiftsmessige forhold for norske og utenlandske selskaper blant annet innenfor offshore- og leverandørindustrien, shipping og internasjonal handel. Karin har betydelig erfaring med håndtering av avgiftsmessige forhold i Due Dilligence-prosesser og håndtering av avgifter ved implementering av nye ERP-systemer.

Utdannelse

1988 –  Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring

2014 –               Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner

2005 – 2014     Ernst & Young TAX, Oslo

1993 – 2005     Esso Norge AS, Tax advisor

1989 – 1993     Skattedirektoratet, Skatteavdelingen